Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

บุญสมฟาร์ม กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร

"ต้นตำหรับคุณค่าจากธรรมชาติ เพื่อความสมดุลของสุขภาพ"

ฟาร์มสาหร่ายเกลียวทองที่ใหญ่ที่สุดของคนไทยพร้อมเปิดต้อนรับทุกท่านเพื่อร่วมชื่นชมกับความสำเร็จของคนไทยในระดับโลกแล้ว ณ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ สาหร่ายเกลียวทองที่ผลิตจากสองสมอง และสี่มือของสองผู้ให้กำเนิด"สาหร่ายเกลียวทอง"ในประเทศไทย คุณสมชายและคุณเจียมจิตต์ บุญสม สองผู้บุกเบิกที่กล้านำเอางานวิจัยจากบนหิ้ง มาแปรเปลี่ยนให้เป็นรูปธรรมด้วยความทุ่มเทมานะอุตสาหะ จึงนำมาสู่อุตสาหกรรมของคนไทย100%ที่ไม่เป็นรองชาติใด บุญสมฟาร์มซึ่งเป็นฟาร์มสาหร่ายเกลียวทอง (Spirulina) ขนาดใหญ่ และเป็นฟาร์มของคนไทยแห่งแรกของประเทศไทยที่มีพื้นที่การผลิตกว่า 40,000 ตรม. รู้จักกับสาหร่ายเกลียวทอง ความภูมิใจของคนไทยที่ไม่เป็นรองชาติใด ตลอดจนถึงกิจกรรมหลากหลายที่น่าสนใจให้ท่านได้สัมผัส ดังต่อไปนี้

ชมวีดีทัศน์ประกอบคำบรรยายเกี่ยวกับบุญสมฟาร์มจากอดีตจนถึงปัจจุบันและ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติภายในบริเวณฟาร์ม
ชมพิพิธภัณฑ์รูปภาพ,เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆในสมัยที่เริ่มบุกเบิกฟาร์ม
ลิ้มลองรสชาติของสาหร่ายเกลียวทองจากอาหารในเมนูที่หลากหลาย ที่เรานำสาหร่ายเกลียวทองสดๆจากฟาร์มมาปรุงเป็นอาหารชนิดต่างๆ ด้วยฝีแม่ครัวคนเก่งของเรา ถือเป็นเมนูสุขภาพที่ไม่ควรพลาดอย่างแท้จริง
ชมวีดีทัศน์ประกอบคำบรรยายเกี่ยวกับบุญสมฟาร์มจากอดีตจนถึงปัจจุบันและ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติภายในบริเวณฟาร์ม
ชมขบวนการผลิตสาหร่ายเกลียวทองโดยการสาธิตตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะเลี้ยง ในห้องปฏิบัติการ จนถึงการเก็บเกี่ยว พบกับประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่สามารถพบได้จากแห่งไหน ท่านจะได้สัมผัส กับสาหร่ายเกลียวทองตัวเป็นๆอย่างใกล้ชิดจากขบวนการผลิตจำลองที่ท่านจะได้มีโอกาสร่วมเป็น พนักงานฝึกหัดของเรา(แค่ชั่วคราวนะคะ)
ท่านจะได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ ที่เกี่ยวกับสาหร่ายเกลียวทอง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งท่านยังสามารถค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการต่างๆเกี่ยวกับสาหร่าย เกลียวทองจากห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ของเราได้อีกด้วย
ชมและเลือกซื้อต้นไม้มงคลหลากหลายพันธุ์และผักปลอดสารพิษที่เพาะปลูกตามแนวทางเกษตรอินทรีย์
เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกจากบุญสมฟาร์ม อีกทั้งยังมีสินค้า OTOP, สินค้า พื้นเมือง, สินค้าในชุมชน ให้ท่านได้เลือกกันอย่างจุใจ
หมายเหตุ กิจกรรมต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม