Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กระบวนการผลิตสาหร่ายเกลียวทอง และขั้นตอนในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายก่อนจะกลายเป็นสาหร่าย " เกลียวทอง " เป็นอย่างไร? กันนะค่ะ
ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทอง
นอกจากนั้น สาหร่ายเกลียวทอง ยังประกอบไปด้วย กรดอะมิโน ที่จำเป็นต่อร่างกาย ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ซึ่งในสาหร่ายเกลียวทอง มี กรดอะมิโน ทั้ง 18 ชนิด ที่ร่างกายต้องการดังนี้คือ
วัตถุดิบ
วัตถุดิบที่ใช้หลักคือ น้ำ น้ำแร่ ที่ใช้ในขั้นตอนการผลิตและบ่อเพาะเลี้ยง มาจากแหล่งน้ำแร่ที่ได้รับการ ตรวจ สอบและยอมรับจากการประปานครหลวงว่า เป็นน้ำสะอาดคุณภาพระดับน้ำดื่ม
แสงแดดจากหนังสิอกล่าวไว้ว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเพาะ เลี้ยงสาหร่ายเกลียวทองเนื่องจากที่ตั้งของประเทศไทยนั้น อยู่ใกล้ เส้นศูนย์สูตรและมีอุณหภูมิ เฉลี่ยตลอดปีที่ 30 องศาเซลเซียส ในขณะที่ ระดับ อุณหภูมิเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่าย อยู่ที่ 25-35 องศาเซลเซียส
อากาศ บุญสมฟาร์มตั้งอยู่ ท่ามกลางขุนเขาของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่ปราศจาก มลภาวะ อากาศบริสุทธิ์ ทำให้สามารถผลิตสาหร่ายเกลียวทองที่มีความสะอาด บริสุทธิ์ แรงงานคน เป็นชาวบ้านในอำเภอแม่วาง ที่ได้รับการอบรมมาอย่างดีด้านมาตรฐานการ ผลิต ความสะอาด ระเบียบวินัย
ปุ๋ยที่ใช้ เป็นปุ๋ยชนิด Food grade ซึ่งมีความจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ
การเพาะเลี้ยงในห้องแลบ
เรียกว่าการเพาะเลี้ยงแบบ Monoculture โดยเริ่มจากการเขี่ยเชื้อสาหร่ายเกลียวทอง ลงสู่หลอดทดลองและเลี้ยงในน้ำธาตุ อาหารตามสูตรที่เหมาะสมที่ผ่านการคิดค้น และทดลองมานานนับสิบปีของบุญสมฟาร์ม (สาหร่ายจะมีการเจริญเติบโตโดยการหักเป็นสองท่อน) เมื่อสาหร่ายมีความเข้มข้นมากพอก็จะขยายต่อไป
การขยายเชื้อ
จะทำการขายเชื้อเมื่อสาหร่ายมีความเข้มข้น ในปริมาณที่กำหนด โดยจากหลอดทดลอง ขยายเชื้อสาหร่ายเกลียวทองใส่ Flaskลงสู่ขวด 450 ซีซี - ถุงพลาสติก - ถังขนาด 2.5 แกลลอน - ถังขนาด 10 แกลลอน - ถัง 450 ลิตร โดยให้มีการติดตามผลการตรวจวัดค่า pH, ค่า OD และความเค็มของน้ำ เพื่อป้องการการปนเปื้อนของสาหร่ายชนิดอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทุกวัน
การเพาะเลี้ยง
หลังจากสาหร่ายในถัง 450 ลิตรมีความเข้มข้นพอแล้วก็จะทำการขยายเชื้อ สู่บ่ออนุบาลขนาด 10 ตารางเมตร แล้วขยายต่อสู่บ่อขนาด 100 ตารางเมตร แล้วจึงขยายสู่บ่อขนาด 500 – 1,000 ตารางเมตรในที่สุด ในระหว่างการเลี้ยงในบ่อ จะต้องดูแลความสะอาดของบ่อเพาะเลี้ยง เช่น การดักตะกอน, หยากไย่, ตัดฟองอากาศรวมถึงการดูแลบริเวณรอบๆ พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมดูแลประจำบ่อ เพื่อความสะอาดและความปลอดภัยสูงสุดของผู้บริโภค
การเก็บเกี่ยว
เมื่อสาหร่ายในบ่อมีความเข้มข้นพอแล้วโดยวัดจากค่า OD ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป จะต้องมีการเก็บเกี่ยวโดยใช้ผ้ากรองตาถี่ ขนาด 30.46 และ 80 ไมครอน ตามความเหมาะสม เก็บเฉพาะเนื้อสาหร่าย ส่วนน้ำปุ๋ยจะกลับคืนสู่บ่อเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงต่อไป สาหร่ายที่ได้จะนำไปล้างจนสะอาด โดยวัดจากค่าความเค็มได้เท่ากับศูนย์ แล้วนำไปปั่นหมาด (เครื่องปั่นหมาดคิดค้นโดยคุณสมชาย บุญสมดัดแปลงจากเครื่องซักผ้า) แล้วรีดให้เป็นแผ่นสู่ถาดรองรีดแล้วนำเข้าตู้อบ โดยควบคุมอุณหภูมิในการอบที่ 70±5องศาเซลเซียสใช้เวลาในการอบประมาณ 8-12 ชั่วโมง (ทำการตรวจวัดค่าความชื้นไม่เกิน 5%) โดยในการอบสาหร่ายนี้ จะใช้เตาอบค่อยๆไล่ความชื้นออกจากสาหร่ายเกลียวทอง เพื่อรักษาสารอาหารของสาหร่ายเกลียวทอง ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไว้อย่าง สูงสุด
การแปรรูปผลิตภัณฑ์
หลังจากสาหร่ายผ่านการอบแห้งแล้ว จะได้เป็นสาหร่ายเกล็ดซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ในห้องเย็น เมื่อต้องการใช้ ก็จะทำการเบิกสาหร่ายจากห้องเย็น มาทำการบดสาหร่ายให้เป็นผง เพื่อส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจจับโลหะ ตอกเม็ด และบรรจุเข้าแคปซูล แล้วจึงบรรจุลงขวด ใส่ซิลิก้าเจล วัสดุกันกระแทก(สำหรับชนิดอัดเม็ด) ปิดฝา ติดฉลาก อบฟิล์มและบรรจุกล่องเป็นอันดับสุดท้าย โดยทุกขั้นตอนในการผลิต ตั้งแต่การเลี้ยงเชื้อในหลอดทดลอง จนกระทั่งเป็น ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายนี้ จะถูกควบคุมด้วยระบบมาตรฐาน ISO22000, GMP, HACCP เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนในการผลิต ทั้งหมดคือ หัวใจสำคัญของการเกิด ผลิตภัณฑ์ ที่มีชื่อว่า " สาหร่ายเกลียวทอง " ที่ใส่ใจในคุณภาพสินค้า ทั้งออกมาในรูปอัดเม็ด และ ชนิดแคปซูล ผง และชนิดสด ผ่านกรรมวิธีที่ถูกต้องสะอาดปลอดภัย ..... อย่างแน่นอน