Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สาหร่ายเกลียวทอง กับ การเสริมสร้างภูมิต้านทาน


"สร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วยอาหารไม่ใช่ด้วยยา"ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ใหม่ ชนิด เอ (เอช1เอ็น1) กำลังขยายตัวไปทั่วโลก และในขณะนี้ประเทศไทยพบผู้เสียชีวิตแล้ว จากการติดเชื้อ ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ ชนิดเอ หรือที่เราเรียกว่า ไข้หวัด 2009  จะมีอาการให้คล้ายกันกับไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ธรรมดา ส่วนใหญ่มีอาการน้อยและหายเองได้ ไม่ต้องรับการรักษาที่โรงพยาบาล สำหรับผู้ป่วยที่เสียชีวิต มักเป็นผู้ที่มีโรคเรื้อรัง เช่น โรคปอด หอบหืด โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน หรือ ผู้ที่มีภูมิต้านทางต่ำ โรคอ้วน ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และ หญิงมีครรภ์

ดังที่ปรากฏในข่าวอยู่บ่อย ๆ ว่า พบผู้ป่วยไข้หวัด 2009 ที่ไม่ได้สัมผัสเชื้อโรคโดยตรง แต่ไปสัมผัสกับคนที่เป็นพาหะ แสดงว่าหาก เราสามารถดูแลร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์แล้ว หากเราสัมผัสกับเชื้อโรค เราก็จะไม่ติดเชื้อ หรือถึงแม้จะติดเชื้อ ก็จะมีอาการไม่มาก สามารถหายได้เองไม่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ดังนั้นหัวใจสำคัญของ การป้องกันไข้หวัด 2009 นอกจากจะรักษาความสะอาด ไม่ไปคลุกคลีกับผู้ป่วย ล้างมือบ่อย ๆ ไม่ใช้แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ช้อนอาหาร ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดตัว ร่วมกับผู้อื่นแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การรักษาสุขภาพให้แข็งแรง กินอาหารที่มีคุณค่า ทางโภชนาการ ดื่มน้ำมาก ๆ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ

จากหนังสือสาหร่ายอาหารของอนาคต เขียนโดย ศ.ดร.นพ. สมศักดิ์ วรคามิน  การสร้างภูมิต้านทาน และหยุดยั้งการเจริญเติบโต ของเชื้อโรค โดยบริโภคสาหร่ายเกลียวทอง นับว่าเป็นคุณอนันต์ ในวงการแพทย์ในปัจจุบัน ยาปฏิชีวนะที่ใช้ทั้งคน และสัตว์ เชื้อโรคสามารถดื้อยา ได้เกือบทุกชนิด จนใช้ยาดังกล่าวไม่ได้ผล และเชื้อโรคที่ต้านยา หลายชนิดเริ่มระบาด จนเป็นปัญหาสาธารณสุข เนื่องจากยาปฏิชีวนะ มักจะเป็นสารเคมีตัวเดียว และชนิดเดียว เชื้อโรคเรียนรู้ได้ง่ายจึงต่อต้าน จนดื้อยาได้ แต่ภูมิต้านทานจากมนุษย์ ซับซ้อนมากเชื้อโรค ไม่สามารถเรียนรู้ จึงไม่สามารถต่อสู้กับภูมิต้านทานได้

สาหร่ายเกลียวทองสร้างภูมิต้านทานและหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคได้อย่างไร
สาหร่ายเกลียวทองมีเอนไซม์ไม่ต่ำกว่า 2,000 ชนิด เอนไซม์ที่สำคัญ ๆ จะเข้าไปตัดวงจรไม่ให้เกิดโรคและเอนไซม์บางชนิดมีหน้าที่ซ่อมแซมทำให้เซลล์ที่ถูกทำลาย กลับมาอยู่ในสภาพเดิมและในสาหร่ายเกลียวทองยังมีน้ำตาลเชิงซ้อนไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาว ขนาดใหญ่สร้างสารเคมีไปกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวทุกชนิดไปทำลาย     จุลินทรีย์และไวรัสได้อย่างเต็มที่และยังไปกระตุ้นเซลล์ตั้งต้นของกระดูกไขสันหลังให้ผลิตเม็ดเลือดขาว และเม็ดเลือดแดงได้มากขึ้น จึงเป็นปราการคุ้มกันและหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคได้ด้วย

เอกสารอ้างอิง
“สาหร่าย อาหารของอนาคต”.ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์ วรคามิน.พิมพ์ครั้งที่ 2พฤษภาคม,2551.
“วีธีป้องกันและควบคุมไข้หวัด 2009”.thaihealth.or.th. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.