บุญสมฟาร์ม
ช้อปปิ้งออนไลน์

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ท่ามกลางขุนเขา ของจังหวัดเชียงใหม่ มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีที่ 30
องศาเซลเซียส ในขณะที่ ระดับอุณหภูมิเหมาะสม ต่อการเจริญเติบโต
ของสาหร่าย อยู่ที่ 25-35 องศาเซลเซียส และยังเป็นพื้นที่ ที่ปราศจากมลภาวะ
อากาศบริสุทธิ์ น้ำที่ใช้ในขั้นตอนการผลิตและบ่อเพาะเลี้ยง มาจากแหล่งน้ำที่ได้
รับการตรวจสอบ และยอมรับจากการประปานครหลวงว่าเป็นน้ำสะอาดคุณภาพ
ระดับน้ำดื่ม
ติดต่อกับบุญสมฟาร์มผ่านหน้า
Facebook ได้ที่นี่


Apr-Jun 2008 Jul-Sep 2006
ไฟโคไซยานิน มหัศจรรย์สาร
สีน้ำเงิน


   
เศรษฐกิจพอเพียง กับสาหร่าย
เกลียวทอง


   
สรรพคุณของสาหร่ายเกลียวทอง
โภชนาการกับสาหร่ายเกลียวทอง โภชนาการบำบัด
เพื่อสุขภาพด้วยการกิน
เพื่อสุขภาพด้วยการกิน
porno porno porno